Accountancy

Broeders Accountants richt zich op het verzorgen van uw financiële administratie;

  • het samenstellen van uw jaarrekening (voor een nadere uitleg over de aard, doelstelling en reikwijdte van deze opdracht verwijzen wij naar “De accountant verklaart” en “Voorbeeld – exemplaar“)
  • het vervaardigen van deponeringsstukken
  • het indienen van uw belastingaangifte

Het contact met u blijft niet beperkt tot de jaarrekeningbespreking, onze dienstverlening kenmerkt zich door frequent klantcontact. Onder meer wordt u periodiek op de hoogte gebracht van voor u relevante fiscale wetswijzigingen.

Pre Audit Services

Is uw onderneming verplicht de jaarrekening te laten controleren door een externe accountant?
Wij kunnen u dan veel tijd en geld besparen door uw administratie voor te bereiden op de controle.

Ten behoeve van de accountantscontrole moet er een controledossier aangeboden worden. De eisen die aan dit document worden gesteld, worden steeds complexer. Wij maken uw administratie, in overleg met uw accountant, klaar voor de accountantscontrole. Hierdoor wordt alles aangeleverd zoals hij dit wenst en bespaart u extra kosten.

De voordelen van onze Pre Audit Services:

  • Extra werkdruk wordt bij uw administratie weggehaald
  • Alle documenten waaronder de concept jaarrekening worden opgeleverd conform de geldende regels
  • Voorkom verrassingen door een optimale voorbereiding van het controledossier
  • Bespaar kosten op de controlerende accountant.

Heeft u vragen?

Wij denken graag met u mee.