Klachtenregeling

Broeders Accountants heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Uiteraard vaktechnische kwaliteit, maar zeker ook kwaliteit van andere aspecten van onze dienstverlening.
Alhoewel wij continue investeren in het op peil houden en verbeteren van onze kwaliteit kunnen wij uiteraard niet voorkomen, dat er wel eens iets niet helemaal naar tevredenheid van onze cliënten verloopt. Mocht dit zich voordoen dan is uiteraard uw relatiebeheerder daarvoor het eerste aanspreekpunt. Maar mocht u niet tevreden zijn waarop uw relatiebeheerder dit oppakt, danwel dat u uw melding niet aan hem wenst te doen, dan verzoeken wij u om uw klacht schriftelijk kenbaar te maken aan:

Broeders Accountants
t.a.v. R.P.H. Broeders
Verlengde Poolseweg 16
4818 CL BREDA

Gelieve in alle gevallen duidelijk uw naam, de naam van uw relatiebeheerder en de aard van de klacht aan te geven. Na ontvangst van uw melding krijgt u ten alle tijde bericht van ons.

Heeft u vragen?

Wij denken graag met u mee.